PartnerTech_logo
1X-C2
1X-C2-KK
1X-C8-KK
1X-F2-22
1X-F2-LK-22
1X-F2-MB
1X-F4-22
1X-F4-MB
1X-F8-22
1X-F8-LK-22
1X-F8-MB
1X-X3-22
1X-X3E-22
1X-X3E-MB
2010-1-NB
2010-1-PS-20
2010-1-PS-40
2010-1-RB
2010-1-SB
2010-1F2-PS-C2
2010-1F8-PS-C2
2010-1X-AE
2010-2-232-KIT
2010-2-ACC-KIT
2010-2-DACT
2010-2-NB
2010-2-PAK-900
2010-2-PAK-NET128
2010-2-PAK-NET256
2010-2-PAK-RMBN
2010-2-PAK-RMMB
2010-2-PAK-RMOH
2010-2-PAK-RMSDK
2010-2-PCC-CF
2010-2-PIB
2010-2-PIB-8I
2010-2-PIB-8I8O
2010-2-PIB-8O
2010-2-PRT
2010-2-PS-40
2010-2-PS-C2
2010-2C-CEC
2010-2C-HP
2010-2C-WB
2010-2F1-MB
2010-2F2-MB
2010-2FR-MB
2010-2T-19
2010-2T-19-S
2010-CK
2010-DL-X
2010-FS
211
2X-BZ
2X-D-FB2
2X-D-FB2-S
2X-D-FB2-TP
2X-D-FB2-TP-S
2X-F1-FB2-22
2X-F1-FB2-S-22
2X-F2-FB2-22
2X-F2-FB2-PRT-22
2X-F2-FB2-S-22
2X-FR-FB2-22
2X-FR-FB2-C-22
2X-FR-FB2-S-22
2X-KEY
2X-LB
2X-LK-22
2X-LXN-FB2
2X-UI-FB2
2X-ZI-20
2X-ZI-24-S
2X-ZI-40
3000-026
3000-115
360FM
38531-771
45681-210APO
45681-284APO
55000-001
55000-401APO
55000-420APO
55000-588
55000-620APO
55000-760
55000-843
55000-845
55000-847
55000-849
55000-852
55000-864
55000-875
5501-M
55100-031APO
55100-908
5515-G
5815NT
613P-EU
AB012
AB291
AB300
AB301
AB302
AB303
AB360
AB570
ACA000
ACA001
ACT407E
ACT430E
AD-155A
AD-155B
AD-155C
AD-55A
AD-55B
AD011
AD044
AD1000
AD1000x10
AD600
AI2672
AI671
AI672
AI673
AI952N
AL1/24
ALR/24
ANT-CBL-60CM
ANT-CBL-6M
ANT-OMN-2G-15DB
ANT-PNL-2G-18DB
ANT-PNL-2G-9DB
ANT-UNI-2G-21DB
ANT1
ARAW45
AS2363
AS2363W
AS2364
AS2364W
AS2368CAP-R
AS2368CAP-W
AS270
AS271
AS272
AS273
AS280
AS363
AS363M
AS363W
AS364
AS364M
AS364W
AS368
AS368CAP-R
AS368CAP-W
AS368W
AS372
AS374
AS376
AS505
AS508
AS527
AS600FLASH
AS610
AS610DUM
AS630
AS964I
ASC2366
ASC2367
ASC2367W
ASC366
ASC366W
ASC367
ASC367W
ASW2366
ASW2367
ASW2367W
ASW366
ASW366W
ASW367
ASW367W
ASW377
ATD-6814-PSU
ATS-IP-KIT
ATS-MM-TK
ATS1000A-IP-MM
ATS1000A-IP-SM
ATS1000A-MM
ATS1000A-SM
ATS1110
ATS1110A
ATS1111
ATS1115
ATS1115A
ATS1116
ATS1135
ATS1136
ATS1151
ATS1160N
ATS1161N
ATS1170
ATS1180
ATS1181
ATS1182
ATS1183
ATS1184
ATS118x-CVR-LP
ATS118x-CVR-SP
ATS118x-CVR-SQ
ATS1190
ATS1190X4
ATS1192
ATS1192X4
ATS1197
ATS1201
ATS1201E
ATS1202
ATS1203
ATS1203E
ATS1204E
ATS1204N
ATS1210
ATS1210E
ATS1210L
ATS1210LE
ATS1211
ATS1211E
ATS1235
ATS1236
ATS1250
ATS1251
ATS1252
ATS1253
ATS1254
ATS1290N
ATS1330
ATS1340
ATS1451
ATS1452
ATS1453
ATS1455
ATS1457
ATS1458B
ATS1458W
ATS1459
ATS1471
ATS1473
ATS1473-5
ATS1475
ATS1475x10
ATS1477
ATS1478
ATS1478X1
ATS1480
ATS1481
ATS1482
ATS1483
ATS1495
ATS1496
ATS1497
ATS1500A-IP-MBC
ATS1500A-IP-MM
ATS1500A-IP-MM-HK
ATS1500A-IP-MM-MK
ATS1500A-IP-MM-NK
ATS1500A-IP-MM-RK
ATS1500A-IP-SM
ATS1500A-IP-SM-HK
ATS1500A-IP-SM-MK
ATS1500A-MBC
ATS1500A-MM
ATS1500A-MM-HK
ATS1500A-MM-NK
ATS1500A-MM-RK
ATS1500A-SM
ATS1500A-SM-HK
ATS1621
ATS1630
ATS1631
ATS1632
ATS1633
ATS1640
ATS1641
ATS1642
ATS1643
ATS1644
ATS1647
ATS1660
ATS1664
ATS1670
ATS1671
ATS1740
ATS1742
ATS1743
ATS1744
ATS1745
ATS1801
ATS1809
ATS1810
ATS1811
ATS1820
ATS1821
ATS1830
ATS1831
ATS1832
ATS1840
ATS1870
ATS2000A-IP-MM
ATS2000A-MM
ATS2099
ATS3099
ATS3500A-IP-MBC
ATS3500A-IP-MM
ATS3500A-IP-MM-HK
ATS3500A-IP-MM-MK
ATS3500A-MBC
ATS3500A-MM
ATS3500A-MM-HK
ATS4099
ATS4500A-IP-LM
ATS4500A-IP-MBC
ATS4500A-IP-MM
ATS4599
ATS608
ATS624
ATS626
ATS670
ATS7200E
ATS7200N
ATS7310
ATS7320
ATS7700
ATS8600
ATS8600-2014-SP6
ATS8600-2015-SP3
ATS8600-2016-SP9
ATS8600-2017-SP1
ATS8600-2018-SP2
ATS8605
ATS8610
ATS8611
ATS8640
ATS8641
ATS8642
ATS8643
ATS8644
ATS8645
ATS8647
ATS8651
ATS8652
ATS8690
ATS8691
ATS8692
ATS8693
ATSDK1103
ATSUNI-44
AWO000
AWO000EI
AWO000PU
AWO009
AWO150
AWO150EI
AWO150PU
AWO200
AWO200EI
AWO200PU
AWO220
AWO220EI
AWO220PU
AWO221
AWO250
AWO250PU
AWO300
AWO301
AWO301PU
AWO305
AWO350
AWO351
AWO352
AWO353
AWO356
AWO359
AWO360
AWO363
AWO383
AWO384
AWO385
AWO386
AWO400
AWO401
AWO402
AWO403
AWO445
AWO445BR
AWO447
AWO452
AWO453
AWO454
AWO466
AWO467
AWO471
AWO471BR
AWO483
AWO483BR
AWO500
AWO500PU
AWO510
AWO510PU
AWO515
AWO520
AWO520PU
AWO529
AWO529W
AWO530
AWO530W
AWO603
AWO604
AWO610
AWO612
AWO613
AWO620
AWO620DIN
AWO622
AWO630
AWO630DIN
AWOP-225PR
AWOP-225SR
AWOP-325PR
AWOP-360PR
AWOP-425SR
AWOP-625PP
AWOP-925PP
AWOP-960PP
AWOZ-125P
AWOZ-125P1A
AWOZ-125S
AWOZ-125S1A
AWOZ-225P
AWOZ-225S
AWP161609
AWP190805
AWP261809
AWT027
AWT034
AWT037
AWT039
AWT042
AWT042H
AWT048
AWT049
AWT050
AWT053
AWT060
AWT070
AWT071
AWT150
AWT468
AWT500
AWT5161820
AWT5172430
AWT524
AWT682
AWT752
AWT800
AWT8161820
AWT8172430
AWT824
AWT830
AWT845
AWZ100
AWZ101
AWZ110
AWZ200
AWZ222
AWZ224
AWZ230
AWZ300
AWZ333
AWZ508
AWZ510
AWZ511
AWZ512
AWZ513
AWZ514
AWZ515
AWZ516
AWZ517
AWZ518
AWZ520
AWZ522
AWZ525
AWZ526
AWZ527
AWZ528
AWZ529
AWZ533
AWZ535
AWZ536
AWZ540
AWZ574
AWZ575
AWZ576
AWZ577
AWZ578
AWZ579
AWZ580
AWZ586
AWZ588
AWZ589
AWZ590
AWZ591
AWZ592
AWZ593
AWZ594
AWZ595
AWZ596
AWZ597
AWZ598
AWZ599
AWZ600
AWZ602
AWZ603
AWZ604
AWZ605
AWZ606
AWZ607
AWZ608
AWZ610
AWZ611
AWZ612
AWZ613
AWZ618
AWZ622
AWZ700
AWZ710
BGL618
BIZTK-2+10
BIZTK-2+4
BIZTK-4
BIZTK-6
BS061
BS120N
BS121N
BS122N
BS123N
BS127N-A
BS129N
BS130N
BS131N
BS132N
BS133N
BS134N
BS170
BS61
BUS2000
C4
CB001
CB140
CB140-9005
CB190
CB190-9005
CBCM170
CBR-PB3X-ATM
CBR-PB3X-POS
CCB190
CCB190-9005
CD központok
CDC4
CDC4-MBC
CHC300/IP65
CHC300/IP66/24VAC
CHF230
CHF230/HTR24
CHF230/IP66
CHF230/IP66/24VAC
CHF270
CHF270/HTR24
CHF270/IP66
CHF270/IP66/24VAC
CHOF230/HTR24
CHOF230/IP66
CHOF230/IP66/24VAC
CHOF270/HTR24
CHOF270/IP66
CHOF270/IP66/24VAC
CHOW300/IP66
CHOW300/IP66/24VAC
CHW270/24HTR/IP66
CHW270/IP66
CHW270/IP66/24VAC
CHW270P
CHW270P/24HTR
CHW300/IP66
CHW300/IP66/24VAC
CM
COMFORT központok
CS150
CS250
CS350
CWH/270
CX100100BI
CX100100D
CX100100DB
CX100100TI
CX130130D
CX150150D
CX150150DH
CX150180D
CX150180SI
CX180180D
CX180180DH
CX180180S
CX180180SH
CX5030T
CX6040BI
CX6040D
CX6550BI
CX7555BI
CX7555D
CX8065D
CX8065TI
DB2002
DB2004
DB2016
DB2368IAS-R
DB2368IAS-W
DB670
DB702
DB950
DB950B
DB950R
DB951
DB961
DC/DC10SD
DC/DC10SE
DC/DC20SD
DC/DC20SE
DC/DC25SU
DC/DC30HV
DC/DC30SD
DC/DC30SE
DC/DC48125
DC/DC48250
DC/DC50HV
DC/DC50SD
DC/DC50SE
DC101
DC101B
DC101R4.7
DC101S60
DC102
DC102B
DC102R4.7
DC103
DC104
DC105
DC106
DC106R4.7
DC107
DC1076
DC1076-6M
DC107R4.7
DC107S60
DC108
DC108R4.7
DC109
DC110
DC111
DC113
DC114
DC115
DC116
DC118
DC120
DC121
DC123
DC124
DC127
DC128
DC128R4.7
DC128S60
DC134
DC137
DC138
DC138R4.7
DC138S60
DC140
DC141
DC142
DC143
DC148
DC148R4.7
DC148S60
DC1901
DC1906
DC1906B
DC1906T
DC1912
DC193
DC201
DC301
DC408
DC408R4.7
DC418
DC428
DC501
DCD-1E-IS(WHT)
DCDC10H
DCDC15H
DD1012
DD1012AM
DD1012PI
DD1012RAM
DD205-AD
DD669
DD669AM
DDI602-F1
DDI602AM-F1
DDV1016
DDV1016AM
DF104
DF160
DF205
DF215
DF400
DF410
DF420
DF432
DF450
DF501
DF502
DF648
DF800
DF801
DF851
DF852
DF853
DF860
DF861
DF863
DF868
DF950-CM
DF951
DF955-C1
DF955-C2
DF955-C3
DF955-C4
DF955-C5
DF955-SW
DF955-U
DF957
DF962
DF963
DF964
DFCCMMD0001-RX
DFCCMMD0001-TX
DFCCMMF0008-RX
DFCCMMF0008-TX
DFCCSMD0001-RX
DFCCSMD0001-TX
DFCCSMF0008-RX
DFCCSMF0008-TX
DFCCSMLD0001-RX
DFCCSMLD0001-TX
DFCCSMLF0008-RX
DFCCSMLF0008-TX
DFDMM001-RX
DFDMM001-TX
DFDSM001-RX
DFDSM001-TX
DFDSML001-RX
DFDSML001-TX
DFR
DFR-BPF
DFR-PS1
DFR-R3-1
DFR-R3-2
DFR-R3-3
DFR-R3-4
DFVMM1-R
DFVMM1-T
DFVMM2-R
DFVMM2-T
DFVMM4-R
DFVMM4-T
DFVMM8-R
DFVMM8-T
DFVMMD1001-R
DFVMMD1001-T
DFVMMD101-R
DFVMMD101-T
DFVMMD102-R
DFVMMD102-T
DFVMMD11-R
DFVMMD11-T
DFVMMD12-R
DFVMMD12-T
DFVMMD2001-R
DFVMMD2001-T
DFVMMD201-R
DFVMMD201-T
DFVMMD202-R
DFVMMD202-T
DFVMMD21-R
DFVMMD21-T
DFVMMD22-R
DFVMMD22-T
DFVMMD4001-R
DFVMMD4001-T
DFVMMD401-R
DFVMMD401-T
DFVMMD402-R
DFVMMD402-T
DFVMMD41-R
DFVMMD41-T
DFVMMD42-R
DFVMMD42-T
DFVMMD8001-R
DFVMMD8001-T
DFVMMD801-R
DFVMMD801-T
DFVMMD802-R
DFVMMD802-T
DFVSM1-R
DFVSM1-T
DFVSM2-R
DFVSM2-T
DFVSM4-R
DFVSM4-T
DFVSM8-R
DFVSM8-T
DFVSMD1001-R
DFVSMD1001-T
DFVSMD101-R
DFVSMD101-T
DFVSMD102-R
DFVSMD102-T
DFVSMD11-R
DFVSMD11-T
DFVSMD12-R
DFVSMD12-T
DFVSMD2001-R
DFVSMD2001-T
DFVSMD201-R
DFVSMD201-T
DFVSMD202-R
DFVSMD202-T
DFVSMD21-R
DFVSMD21-T
DFVSMD22-R
DFVSMD22-T
DFVSMD4001-R
DFVSMD4001-T
DFVSMD401-R
DFVSMD401-T
DFVSMD402-R
DFVSMD402-T
DFVSMD41-R
DFVSMD41-T
DFVSMD42-R
DFVSMD42-T
DFVSMD8001-R
DFVSMD8001-T
DFVSMD801-R
DFVSMD801-T
DFVSMD802-R
DFVSMD802-T
DFVSML1-R
DFVSML1-T
DFVSML2-R
DFVSML2-T
DFVSML4-R
DFVSML4-T
DFVSML8-R
DFVSML8-T
DFVSMLD1001-R
DFVSMLD1001-T
DFVSMLD101-R
DFVSMLD101-T
DFVSMLD102-R
DFVSMLD102-T
DFVSMLD11-R
DFVSMLD11-T
DFVSMLD12-R
DFVSMLD12-T
DFVSMLD2001-R
DFVSMLD2001-T
DFVSMLD201-R
DFVSMLD201-T
DFVSMLD202-R
DFVSMLD202-T
DFVSMLD21-R
DFVSMLD21-T
DFVSMLD22-R
DFVSMLD22-T
DFVSMLD4001-R
DFVSMLD4001-T
DFVSMLD401-R
DFVSMLD401-T
DFVSMLD402-R
DFVSMLD402-T
DFVSMLD41-R
DFVSMLD41-T
DFVSMLD42-R
DFVSMLD42-T
DFVSMLD8001-R
DFVSMLD8001-T
DFVSMLD801-R
DFVSMLD801-T
DFVSMLD802-R
DFVSMLD802-T
DI601
DI601-WT
DI601AM
DIGIA II
DIN1230
DINB13810
DINB13820
DINB13830
DINB13850
DINB27620
DINB27630
DLU-06D3
DM2010
DM2010E
DM2080I
DM2080I-N
DM700B03-KITR
DM711
DM715
DM783
DM788
DM788B
DM788GR
DM788O
DM788W
DM788Y
DM796
DM797
DM861-0
DM862-0
DM863-0
DM900KEY
DM966
DM980I-N
DMN700-SW
DMN700B
DMN700E
DMN700E-IS
DMN700E100
DMN700G
DMN700GE
DMN700L
DMN700O-22
DMN700R100-KITR
DMN700R470
DMN700W
DMN700W03-KITR
DMN700Y
DMN700Y03-KITR
DMN702G
DMN782
DMN784
DMN787
DMN787G
DMN787Y
DMN789
DMN791
DMN793
DMN798
DMN800
DMN960I
DMN960IE
DMN990I
DP2061N
DP2061T
DP2071
DP2CAP-ICT
DP672
DP672T
DP721I
DP721R
DP721RT
DP721RTA
DP721T
DP951
DP951B
DP951T
DR-100-12
DR-100-24
DR-120-12
DR-120-24
DR-15-12
DR-15-24
DR-30-12
DR-30-15
DR-30-24
DR-4512
DR-4515
DR-4524
DR-60-12
DR-60-24
DR-75-12
DR-75-24
DR-FM
DR-RWM
DR-RWM-AD
DT2063
DT2063N
DT2073
DT673
DT674
DT675
DT676
DT677
DT678
DT713-5
DT713-5R
DT713-7
DT952
DT953
DV10x7B-SA2
DV10x8SR4A-SA1
DV10x8SR4A-SA1L
DV3.4X3.8SA-SA1L
DV3.8x4SR4A-SA1
DV3.8x4SR4A-SA1L
DVSR-RT/K
DVSR-xU
EN54-2A17
EN54-3A17
EN54-3A17LCD
EN54-3A28
EN54-3A28LCD
EN54-5A17
EN54-5A17LCD
EN54-5A28
EN54-5A28LCD
EN54-5A40
EN54-5A40LCD
EN54-7A17
EN54-7A17LCD
EN54-7A28
EN54-7A40
EN54-7A40LCD
EN54-LB4
EN54-LB8
EN54C-10A17
EN54C-10A28
EN54C-10A40
EN54C-10A65
EN54C-2A17
EN54C-2A7
EN54C-3A17
EN54C-3A28
EN54C-3A7
EN54C-5A17
EN54C-5A28
EN54C-5A40
EN54C-5A65
EN54C-5A7
EN54C-BR
EN54C-LB4
EN54C-LB8
ES058W
ES059W
ES060W
ES067W
ES2001-4P-4T
ES2402-16P-2C
ES2402-24P-2C
ES2402-8P-2C
ES3001-4P-4T
ES3002-4P-4T
ESP-300
ESTR010
ET010
ET011
EV100
EV100-CS
EV100-MSIR0V
EV100PI
EV1012
EV1012AM
EV1012PI
EV105
EV1116
EV1116AM
EV669
FAC350
FAC350C
FAC355
FAC355W
FAC355WC
FAW350
FAW350C
FAW355
FAW355W
FAW355WC
FD-CH1
FD-CH2
FD-CH3
FD-CH4
FD-MB10
FD-MB20
FD-MB30
FD-MB40
FD-MB50
FD2705R
FD2710R
FD310
FD310H
FD705RZ
FD710RZ
FD805R-N
FD805RH-N
FD810R-N
FD810RH-N
FD905R
FD910R
FDD710
FDD710E
FDD710LP
FDD710MB
FE110US
FE110ZL
FE130GB
FE130L
FE130MD
FE130MM
FE130MS
FE130US
FE130ZL
FE160L
FE160MS
FE160US
FE160Z
FE160ZL
FE225-150
FE225-300
FE230
FE235
FE240
FE245
FE250
FE260-175
FE260-325
FE260-475
FE290
FE323-N
FE323N-LB
FE323N-ZB
FE32A
FE32L
FE32Z
FE371-N
FE37A
FE37L
FE37Z
FE390
FE527
FE529
FE535
FE543
FE550
FE560
FE570
FE581
FE590
FEVERBLOCK
FF703
FF705
FF706
FF742
FF746
FF747
FF751
FF756
FF762
FF766
FF767
FG010
FL/RL/R/S
FP1216C-22
FP1501
FP1502
FP2864C-99
FP604
FPMA-C100
FPMA-C400SILVER
FPMA-D960
FPMA-D960D
FPMA-W25
FPMA-W75
FPMA-W830
FPSOR
FR1216N
FR748LED
FRG2064C-99
FRL700
FTPCAT5E
FVMMD101-RX
FVMMD101-TX
FVMMD303-RX
FVMMDDD1111-RX
FVMMDDD1111-TX
G-STAR 28 AP-R
G-STAR 28 AP-W
G-STAR 28 UP-R
G-STAR 28 UP-W
GBX2000
GBX370
GE-CA101
GE-CA101VH
GE-CA404
GE-CD102A
GE-CD104
GE-CD108
GE-CD1632A
GE-CD408
GE-CD408A
GE-CD816A
GE-CHB001H
GE-DS-242-POE
GE-DS-82
GE-DS-82-POE
GE-DSG-244
GE-DSGH-5
GE-DSH-73
GE-DSH-82
GE-DSH-82-POE
GE-DSSG-244
GE-GL001
GE-GL001H
GEA-102
GEA-104
GEA-105
GEA-106
GEA-107
GEA-108
GEA-109
GEA-110
GEA-111
GEC-16PVPDTCHUB
GEC-16VARHUB-4
GEC-16VARHUB-6.5
GEC-16VDPBC
GEC-16VDPC
GEC-16VPDCHUB
GEC-16VPHUB
GEC-1AVR-AVC-4
GEC-1AVT
GEC-1PVTC-F
GEC-32VARHUB-4
GEC-32VARHUB-6.5
GEC-32VPHUB
GEC-4VARHUB-4
GEC-4VDPBC
GEC-4VDPC
GEC-4VPHUB
GEC-8PVPDTCHUB
GEC-8VARHUB-4
GEC-8VARHUB-6.5
GEC-8VPDCHUB
GEC-8VPHUB
GEC-PVTC-FCSP
GEC-PVTC-M
GEC-PVTC-MC
GEC-PVTC-MCSP
GEC-PVTC-MRTSP
GEC-PVTC-MSP
GEC-RPK
GEC-VCR
GEC-VCR12V
GEC-VIT
GEC-VPDBC
GS25E12
GS300
GS301
GS302
GS303
GS310
GS311
GS312
GS313
GS320
GS321
GS322
GS330
GS331
GS614
GS615
GS620BN
GS620N
GS710
GS710B
GS711
GS711B
GS903N
GS905
GS913N
GS930
GS960
GS960-RB
GS960-TR
GS960AM
HADS-BEH
HADS-BEL
HADS-EROSA
HADS-GAZ
HADS-GYENG
HADS-HANG
HADS-INT
HADS-KAP
HADS-NOVERH
HADS-RWA
HADS-STR
HADS-TUZ
HADS-TUZV
HADS-VIDEO
HB191
HB191KEY
HB194
HB304
HPSB10A24C
HPSB10A24D
HPSB11A12C
HPSB11A12D
HPSB11A12E
HPSB1248C
HPSB1348B
HPSB1512B
HPSB1824B
HPSB20A12E
HPSB2512B
HPSB2512C
HPSB2548B
HPSB2548C
HPSB3512B
HPSB3512C
HPSB3524B
HPSB3524C
HPSB5048C
HPSB5512C
HPSB5524C
HPSB7012C
HPSB7012D
HPSB7012E
HPSBOC10A24C
HPSBOC11A12C
HPSBOC20A12E
HPSBOC2512B
HPSBOC3512C
HPSBOC3524C
HPSBOC5524C
HPSBOC7012C
II950I
II952D
II952I
II952ND
II952NI
II953D
II953I
II954NI
II955D
II955I
II956
INDIGO-001548
INDIGOXL-002270
INDIGOZAR-001523-01
INTC
INTE
INTR
INTRE
INTRW
INTU
INTUR
INTW
IO2014C
IO2031C
IO2032C
IO2034C
IO2034NC
IO950I
IO950ND
IO950NI
IO952NI
IO953I
IO954
IO954N
IO955I
IO956CD
IO956I
ISM-95
IU2050C
IU2050NC
IU2055C
IU2055NC
IU2080C
IU2080NC
IU955
IU987
IU988
KA150
KA157
KA178
KAL455
KAL455E
KAL710
KAL714C
KAL730
KAL734C
KAL740
KAL760
KAL775
KAL790
KFP-A-LB
KFP-A-ZI-20
KFP-A-ZI-24-S
KFP-A-ZI-40
KFP-AF1-FB2-22
KFP-AF1-FB2-S-22
KFP-AF2-FB2-22
KFP-AF2-FB2-PRT-22
KFP-AF2-FB2-S-22
KFP-AFR-FB2-22
KFP-AFR-FB2-C-22
KFP-AFR-FB2-S-22
KL710A
KL731A
KL731AB
KL735A
KL838
KMD300
KS-P500-002045
KS-P500TAMPER-002046
KS-PROFIX10-002115
KS-PROFIX5-002118
KS-PROHORD10-002138
KTD-405-2DU
KTD-405U
KTD-410U
KYLINMV
KYLINTI
KZ705
KZ715AS
KZ715CAP-R
KZ715I
KZD705
LC1502
LED-W140
LED-W240
LED-W560
LON2000
LS1516BA
MASTERKULCS-000224
MC-4TX1FXMM-2Km
MC-4TX1FXSM-15Km
MC-4TX2FX
MC201-1P/1FS
MC250-1T/1S
MC250-4T/1CXT
MC250-4T/1FS
MC250-4T/2S
MC251-4P/1S
MC252-1P-1CX
MC252-1T-1CXP
MC350-1T-2S
MC350-4T-2S
MC352-1P/1S
MC352-4P-2S
MC355-1T/1S
MCR-R15
MCR-RPS
MCR200-1T-1TW
MCR200-1T/1CX
MCR205-1T/1S
MCR300-1T-2S
MCR300-1T/1S
MDR-10-12
MDR-10-24
MDR-100-12
MDR-100-24
MDR-100-48
MDR-20-12
MDR-20-24
MDR-40-12
MDR-40-24
MDR-60-12
MDR-60-24
MFVMM1-RX
MFVMM1-TX
MFVMMD101-RX
MFVMMD101-TX
MFVSM1-RX
MFVSM1-TX
MFVSMD101-RX
MFVSMD101-TX
MFVSML1-RX
MFVSML1-TX
MFVSMLD101-RX
MFVSMLD101-TX
MIC2080
ML062
ML101
ML1012
ML106
ML108
ML109
ML120
ML121
ML145
ML146
ML147
ML517
MLR1012
MLRK1012
MM051
MM054
MM101
MM102
MM102B
MM106
MM108
MM110
MM115
MM201
MM340
MM440
MM740
MPSB12
MPSB24
MPSB48
MPSBS
MR008
MR009
MR027
MR042
MRW01
MRW02-N
MRW03
MRW100-F1
MRW200-F1
MRW50-F1
MS-POE
MS1012
MS2012
MSC1512
MSR1012
MSR2012
MSRD2012
MSRK1012
MSRK2012
MSRK3012
MT2x075
MT3x075
MT3x1
MW1000AA
MX100100D
MX8585T
MX9080T
MXT2080AD
NC2011
NC2051
NE2011
NE2051
NS2051-4P/1T
NS2052-8P-2C
NS2503-24P/2C
NS2503-8P/2C
NS3050-8T
NS3500-24T-4C
NS3500-28T-4S
NS3502-8P-2S
NS3502-8P-2T-2S
NS3503-16P-4C
NS3550-24T/4S
NS3550-2T-8S
NS3550-8T-2S
NS3552-16P-2T-2S
NS3552-8P-2S
NS3553-4P-1T-2S
NS3562-8P-2S
NS3601-24P/4S
NS3702-24P-4S
NS4702-24P-4S-4X
NS4702-24P-4X
NS4750-24S-4T-4X
NS4802-24P-4S-2X
OR2000
ORB-HB-00020-APO
ORB-HT-11001-APO
ORB-HT-11002-APO
ORB-HT-11003-APO
ORB-HT-11004-APO
ORB-HT-11005-APO
ORB-HT-11006-APO
ORB-HT-11013-APO
ORB-HT-11014-APO
ORB-HT-11015-APO
ORB-HT-11016-APO
ORB-HT-11017-APO
ORB-HT-11018-APO
ORB-HT-11166-APO
ORB-HT-11167-APO
ORB-HT-51145-APO
ORB-HT-51146-APO
ORB-HT-51147-APO
ORB-HT-51148-APO
ORB-HT-51149-APO
ORB-HT-51150-APO
ORB-HT-51151-APO
ORB-HT-51152-APO
ORB-HT-51153-APO
ORB-HT-51154-APO
ORB-HT-51155-APO
ORB-HT-51156-APO
ORB-HT-51157-APO
ORB-HT-51158-APO
ORB-MB-00001-APO
ORB-MB-00019-APO
ORB-MB-10004-APO
ORB-MB-50018-APO
ORB-OH-13001-APO
ORB-OH-53027-APO
ORB-OH-53028-APO
ORB-OP-12001-APO
ORB-OP-52027-APO
ORB-OP-52028-APO
P-POE1
P-TR1HD
P-TR1HD3
P-TR2
P-TR3HD
P-ZV2
PA1
PA2
PB10
PB103
PB11
PB12
PB15
PB16
PB17
PB20
PB20-SB
PB21
PB22
PB30
PB30-SB
PB31
PB32
PB34
PB50-AC180
PB50-AC360
PB50-FB
PB50-H
PB50-T
PB50-TOP180
PB50-TOP360
PB50-WB
PB501
PB50H-N
PB51
PB51-N
PB511
PB521
PB601
PB611
PB611M
PB621
PB621M
PG700N
PG822
PKAZ005
PM841
PM842
PM844-A
POC2052-4P-1CX
POC2502-16CXP-2T-2S
POC2502-8CXP-2T-2S
POC252-1CX-1P
POC252-1CXP-1T
POE044812B
POE044816
POE0448B
POE084824B
POE084832
POE0848C
POE1648
POE164864
POE1648C
POE201-EX
POE201-MS/4
POE302-EX
POE302-MS
POE302-SP
POE304-EX-4P
POE304-MS
PR1200C
PR2000C
PS-1001270
PS-15012100
PS-1502450
PS-1504830
PS-151210
PS-20012140
PS-251220
PS-401230
PS-601250
PS-604812
PS48VDC.38A-EU
PS48VDC100W-DIN
PS48VDC240W-DIN
PS48VDC240W-EU
PS48VDC240W-EU/UK
PS48VDC480W-DIN
PS48VDC65W-EU
PS48VDC72W-EU
PS54VDC72W-EU
PS56VDC65W-EU
PS56VDC72W-EU
PS5VDC2A-EU
PSA12005
PSA12010
PSA12015
PSAC04244
PSAC08246
PSACH01244
PSACH01246
PSACH04244
PSB-1001270
PSB-1002435
PSB-15512110
PSB-1552455
PSB-1554828
PSB-251215
PSB-30012200
PSB-30024100
PSB-3004850
PSB-351225
PSB-352413
PSB-501235
PSB-502418
PSB-751250
PSB-754813
PSBEN10A12D
PSBEN10A12D/LCD
PSBEN10A12E
PSBEN10A12E/LCD
PSBEN2012B
PSBEN2024B
PSBEN3012C
PSBEN3024C/LCD
PSBEN5012C
PSBEN5012D
PSBEN5012D/LCD
PSBEN5012E
PSBEN5024C
PSBEN5024C/LCD
PSBOC1001270
PSBOC15512110
PSBOC1552455
PSBOC30012200
PSBOC30024100
PSBOC3004850
PSBOC351225
PSBOC501235
PSBOC751250
PSBS1012B
PSBS10A12C
PSBS10A12E
PSBS2012B
PSBS2024B
PSBS3012C
PSBS3024C
PSBS5012C
PSBS5012D
PSBS5012E
PSBSH1012A
PSBSH1012B
PSBSH2012B
PSC-100A-C
PSC-100B-C
PSC12010
PSC12015
PSC13008
PSCL12010
PSCL12015
PSCL12020
PSCL12030
PSCL12050
PSCU04344SEP
PSCU08348SEP
PSD12
PSD12010
PSD12020
PSD12030
PSD12050
PSD12070
PSD13
PSD14
PSD15
PSD15040
PSD16
PSD17
PSD480075
PSD480125
PSD480250
PSDC04122
PSDC04122T
PSDC04124
PSDC05125T
PSDC08128
PSDC08128T
PSDC09125T
PSDC161212T
PSDC161214
PSDC161216T
PSDC161224T
PSDC16128
PSDC16128T
PSDCB05125C
PSDCB09129C
PSDCB161220E
PSDCR08128
PSDCR161214
PSDCS08128
PSDCS161214
PSDCSEP04124
PSDCSEP08128
PSDIN1
PSDIN2
PSR12012
PSU-3.5A
PSU-5.0A
PSUPS10A12C
PSUPS10A12CR
PSUPS20A12CR
PSUPS20A12E
PTCR/100-240
PTCR/12-24
PW050
PW100
R1612P
R1612T
R5815NT
R812P
R812T
RAC24P
RAC24T
RAKU2
RAWDIN
RB2016
RF-1012-07-5
RF-4200-01-1
RF-4200-01-2
RF-DC101-K4
RF-DC101B-K4
RF-DC101BBM-K4
RF-DC101BM-K4
RF-DC101BSM-K4
RF-DC101BSR-K4
RF-DC101SM-K4
RF-DC101SR-K4
RF-DD1012-K4
RF-DD1012PI-K4
RF-EV1012-K4
RF-EV1012PI-K4
RF-EV1016-K4
RF352I4
RF354I4
RF360I4
RF4012I4
RF4012I4PI
RF4016I4
RF4112I4
RF4112I4PI
RF430I4
RF440I4
RF572STI4
RF581I4
RF711I4
RF903I4
RG59MILC17
RK100-N
RLB16
RLB8
RN250
RN25024
RN500
ROLP/R1/LX-W/RF
ROLP/R1/LX-W/WF
ROLP/SV/R/D
ROLP/SV/R/S
ROLP/SV/W/S
ROLP/W1/LX-W/RF
ROLP/W1/LX-W/WF
ROUPS12V
ROUPS12VR
ROUPS24V
ROUPS48V
RP1648
RP732LED
RP848
RPUPS1248R
RS-100-12
RS-100-15
RS-100-24
RS-15-12
RS-15-15
RS-15-24
RS-15-5
RS-150-12
RS-150-15
RS-150-24
RS-150-48
RS-25-12
RS-25-15
RS-25-24
RS-35-12
RS-35-15
RS-35-24
RS-50-12
RS-50-15
RS-50-24
RS-75-12
RS-75-15
RS-75-24
RS-75-48
RSP-1000-48
RSP-150-27
RSP-200-27
RSP-320-12
RSP-500-12
RSP-500-27
RSUPS54
RSUPS54R
RSUPS98
RSUPS98R
RT1003EB
RUPS1612RP
RUPS1612RT
RUPS812P
RUPS812T
RUPS824P
RUPS824T
RUPS848P
RUPS848T
RXI4N8
S20-1SLC/A-20
S20-1SLC/B-20
S20-2MLC-2
S20-2SLC-20
S25-1MLC-A-2
S25-1MLC-B-2
S25-2MLC-2
S25-2SLC-20
S30-1SLC/A-10
S30-1SLC/A-20
S30-1SLC/A-60
S30-1SLC/B-10
S30-1SLC/B-20
S30-1SLC/B-60
S30-2MLC
S30-2MLC-2
S30-2SLC-10
S30-2SLC-30
S30-2SLC-70
S30-RJ
S35-2MLC
S35-2SLC-10
S35-2SLC-30
S35-2SLC-70
S40-2MLC
S40-2SLC-10
S700
S98-BR
SB01
SB02
SC/FC-OA
SC/SC-OA
SC/ST-OA
SC008
SC008CO
SC009
SC010
SCM700
SCP-35-12
SCP-35-24
SCP-50-12
SCP-50-24
SCP-75-12
SCP-75-24
SD2000
SG
SG-1
SG-2
SIR002
SK08A
SLR-E-IS(WHT)
SP-150-12
SP-150-27
SP-240-12
SP-240-24
SP-320-24
SP-320-27
SP-320-5
SP-480-24
SP-500-24
SP-POE
SP4
SP8
SSR/270
ST400
ST801
ST802
SW-C4ADV
SW-C4ADV-PT
SW-C4STD
SW-C4STD-25PT
SW-C4STD-2PT
SYMDEC16Plus4
SymSafe
SymSafePro
TCB300
TH010
TH012
TH012BB
TM008SM
TM010
TR010
TR1000QC
TR2000DC
TR3000DE
TruNavPlayer
TruNavPlayer 9.0
TruVision Device Manager 3.0
TruVision Device Manager 7.1.0.11
TruVision Device Manager 8.0
TruVision Device Manager 9.0
TruVision Navigator 5.0
TruVision Navigator 6.0
TruVision Navigator 6.1
TruVision Navigator 7.0
TruVision Navigator 7.1
TruVision Navigator 8.0
TruVision Navigator 9.0
TruVision Storage Calculato 7.0.0.9
TruVision Storage Calculator v.2.1.0.0
TS806-03
TS808
TUZALLK-JB1x2x08
TUZALLK-JB1x2x1
TUZALLK-JB2x2x08
TUZHM
TUZK-FB1X2X1
TUZK-FB1x2x15
TUZK-JB1x2x08
TUZK-JB1x2x1
TVA-1101
TVB-1101
TVB-1102
TVB-1103
TVB-1104
TVB-1105
TVB-1201
TVB-1202
TVB-1203
TVB-2101
TVB-2102
TVB-2103
TVB-2104
TVB-2105
TVB-2401
TVB-2402
TVB-2403
TVB-2404
TVB-2405
TVB-2406
TVB-2407
TVB-2408
TVB-2409
TVB-2410
TVB-2G-AD
TVB-5301
TVB-5302
TVB-5303
TVB-5304
TVB-5305
TVB-5306
TVB-5401
TVB-5402
TVB-5403
TVB-5404
TVB-5405
TVB-5412
TVB-5413
TVB-5501
TVB-5502
TVB-5601
TVB-5602
TVB-5603
TVB-5604
TVB-5605
TVB-5606
TVB-5701
TVB-5702
TVB-5706
TVB-5707
TVB-5801
TVB-5802
TVB-8101
TVB-BB1
TVB-CM
TVB-PM
TVB-WBS
TVC-1201
TVC-1202
TVC-2401
TVC-5120-1-P
TVC-5401
TVC-5402
TVC-5403
TVC-6110-1-P
TVC-6120-1-P
TVC-7120-1-P
TVC-BIR6-HR-P
TVC-BIR6-MR-P
TVC-BIR6-SR-P
TVC-M1220-1-P
TVC-M1220-1U-P
TVC-M1245E-2M-P
TVC-M2220-1-P
TVC-M3220-1-P
TVC-M3245E-2M-P
TVC-M5220-1-P
TVC-M5225E-3M-P
TVC-N220-1-P
TVC-N225E-2M-P
TVC-N240-1-P
TVC-OH2-H
TVD-1101
TVD-1102
TVD-1103
TVD-1104
TVD-1105
TVD-1106
TVD-1201
TVD-1202
TVD-1203
TVD-1204
TVD-1205
TVD-2101
TVD-2401
TVD-2402
TVD-2403
TVD-2404
TVD-2405
TVD-2406
TVD-5110-3-P
TVD-5125TE-3-P
TVD-5301
TVD-5302
TVD-5303
TVD-5304
TVD-5305
TVD-5306
TVD-5307
TVD-5401
TVD-5402
TVD-5403
TVD-5404
TVD-5405
TVD-5406
TVD-5407
TVD-5408
TVD-5501
TVD-5502
TVD-5601
TVD-5602
TVD-5603
TVD-5604
TVD-5605
TVD-5606
TVD-5801
TVD-6120VE-2-P
TVD-6125VE-2-P
TVD-7120VE-2-P
TVD-7125VE-2-P
TVD-BB1
TVD-BB3
TVD-BB3A
TVD-BS-1C
TVD-BS-1S
TVD-BS-2C
TVD-BS-2S
TVD-BS-3C
TVD-BS-3S
TVD-BS-5C
TVD-BS-5S
TVD-CB2
TVD-CB3
TVD-CB5A
TVD-CB6
TVD-CB7
TVD-CBW
TVD-DOME5-HR9-P
TVD-DOME6-HR-P
TVD-LWB-1
TVD-LWB-2
TVD-LWB-AD
TVD-LWB-S
TVD-M-CMA
TVD-M-PMA
TVD-M1210V-2-P
TVD-M1210V-2U-P
TVD-M1210W-2B-P
TVD-M1210W-2W-P
TVD-M1225V-2-P
TVD-M1225V-2U-P
TVD-M1245E-2M-P
TVD-M2-FM
TVD-M2-PNDT
TVD-M2-WEBM
TVD-M2-WM
TVD-M2210V-2-P
TVD-M2210W-4-P
TVD-M2225V-2-P
TVD-M3210V-2-P
TVD-M3225V-2-P
TVD-M3245E-2M-P
TVD-M5225E-3M-P
TVD-M5225V-4-P
TVD-N210V-2-P
TVD-N210W-4-P
TVD-N225E-2M-P
TVD-N245V-2-P
TVD-PPB
TVD-SNB
TVD-SNB-BB
TVD-TIR6-HR-P
TVD-TIR6-MR-P
TVD-TIR6-SR-P
TVD-VFM
TVD-WBS
TVE-110
TVE-120
TVE-1600
TVE-1610
TVE-1620
TVE-400
TVE-410
TVE-420
TVE-800
TVE-810
TVE-820
TVE-DEC10
TVE-DEC11
TVE-DEC12
TVF-1101
TVF-1102
TVF-1103
TVF-1104
TVF-1105
TVF-1106
TVF-1107
TVF-1108
TVF-BBM
TVF-CBM
TVF-WBM
TVJ-JBS
TVK-600
TVK-800
TVL-001
TVL-002
TVL-003
TVL-004
TVL-0101
TVL-0102
TVL-0103
TVL-0104
TVL-0105
TVL-0106
TVM-1701
TVM-1850
TVM-1901
TVM-2002
TVM-2150
TVM-2202
TVM-2212
TVM-2402
TVM-2700
TVM-2702
TVM-3200
TVM-3202
TVM-4002
TVM-4200
TVN-1104c-1T
TVN-1104c-2T
TVN-1104cS-1T
TVN-1104cS-2T
TVN-1108-2T
TVN-1108-4T
TVN-1108S-2T
TVN-1108S-4T
TVN-1116-2T
TVN-1116-4T
TVN-1116-6T
TVN-1116S-2T
TVN-1116S-4T
TVN-1116S-6T
TVN-2208-12T
TVN-2208-16T
TVN-2208-18T
TVN-2208-24T
TVN-2208-2T
TVN-2208-4T
TVN-2208-8T
TVN-2208S-12T
TVN-2208S-16T
TVN-2208S-18T
TVN-2208S-24T
TVN-2208S-2T
TVN-2208S-4T
TVN-2208S-8T
TVN-2216-12T
TVN-2216-16T
TVN-2216-18T
TVN-2216-24T
TVN-2216-2T
TVN-2216-4T
TVN-2216-8T
TVN-2216P-12T
TVN-2216P-16T
TVN-2216P-18T
TVN-2216P-24T
TVN-2216P-2T
TVN-2216P-32T
TVN-2216P-36T
TVN-2216P-42T
TVN-2216P-48T
TVN-2216P-4T
TVN-2216P-8T
TVN-2216S-12T
TVN-2216S-16T
TVN-2216S-18T
TVN-2216S-24T
TVN-2216S-2T
TVN-2216S-4T
TVN-2216S-8T
TVN-2232-12T
TVN-2232-16T
TVN-2232-18T
TVN-2232-24T
TVN-2232-2T
TVN-2232-4T
TVN-2232-8T
TVN-2232P-12T
TVN-2232P-16T
TVN-2232P-18T
TVN-2232P-24T
TVN-2232P-2T
TVN-2232P-32T
TVN-2232P-36T
TVN-2232P-42T
TVN-2232P-48T
TVN-2232P-4T
TVN-2232P-8T
TVN-2264P-12T
TVN-2264P-16T
TVN-2264P-18T
TVN-2264P-24T
TVN-2264P-32T
TVN-2264P-36T
TVN-2264P-42T
TVN-2264P-48T
TVN-2264P-4T
TVN-2264P-8T
TVN-7101-16T
TVN-7101-32T
TVN-7101-48T
TVN-7101-64T
TVN-7101-72T
TVN-7101-96T
TVN-7101R-16T
TVN-7101R-32T
TVN-7101R-48T
TVN-7101R-64T
TVN-7101R-72T
TVN-7101R-96T
TVN-HDDR-4TB-2
TVN-HDDR-6TB-2
TVN-HDDR-8TB-1
TVN10
TVN10c
TVN20
TVN21
TVN21P
TVN21S
TVN50
TVN70
TVP-1101
TVP-1102
TVP-1103
TVP-1104
TVP-1105
TVP-1106
TVP-1107
TVP-1122
TVP-12C-EP
TVP-12DN-EP
TVP-12DNP
TVP-2101
TVP-2102
TVP-2103
TVP-2104
TVP-2105
TVP-2106
TVP-2401
TVP-2401-SB
TVP-2402
TVP-2403
TVP-5101
TVP-5102
TVP-5103
TVP-5104
TVP-5105
TVP-5201
TVP-6101
TVP-6102
TVP-6103
TVP-CBB
TVP-CCBWM
TVP-CFM
TVP-CWM
TVP-PAS
TVP-SAM
TVP-WBS
TVP-WM-CM
TVP-WM-PM
TVP-WMB
TVQ-8101
TVR-1504CHD-1T
TVR-1504CHD-2T
TVR-1504CHD-4T
TVR-1504HD-KB1
TVR-1504HD-KB2
TVR-1504HD-KT1
TVR-1504HD-KW1
TVR-1508HD-2T
TVR-1508HD-4T
TVR-1508HD-8T
TVR-1508HD-KB1
TVR-1508HD-KB2
TVR-1508HD-KT1
TVR-1508HD-KW1
TVR-1516HD-12T
TVR-1516HD-2T
TVR-1516HD-4T
TVR-1516HD-8T
TVR-4508HD-12T
TVR-4508HD-16T
TVR-4508HD-18T
TVR-4508HD-24T
TVR-4508HD-2T
TVR-4508HD-4T
TVR-4508HD-6T
TVR-4508HD-8T
TVR-4516HD-12T
TVR-4516HD-16T
TVR-4516HD-18T
TVR-4516HD-24T
TVR-4516HD-2T
TVR-4516HD-4T
TVR-4516HD-6T
TVR-4516HD-8T
TVR-4616-12T
TVR-4616-16T
TVR-4616-18T
TVR-4616-24T
TVR-4616-2T
TVR-4616-32T
TVR-4616-4T
TVR-4616-6T
TVR-4616-8T
TVR-4632-12T
TVR-4632-16T
TVR-4632-18T
TVR-4632-24T
TVR-4632-2T
TVR-4632-32T
TVR-4632-4T
TVR-4632-6T
TVR-4632-8T
TVR10
TVR11
TVR12
TVR12c
TVR12CHD
TVR12D
TVR12HD
TVR20
TVR40
TVR41
TVR42
TVR44
TVR60
TVRMobile
TVRMobile 3.0
TVRMobile 3.1
TVRMobile HD
TVS-C100
TVS-C200
TVT-2101
TVT-2103
TVT-2401
TVT-2402
TVT-2403
TVT-2404
TVT-5301
TVT-5302
TVT-5303
TVT-5304
TVT-5305
TVT-5306
TVT-5307
TVT-5501
TVT-5502
TVT-5601
TVT-5602
TVT-5603
TVT-5604
TVT-5605
TVT-5606
TVT-5607
TVT-5608
TVT-5609
TVT-5610
TVT-5611
TVW-1101
TVW-1102
TVW-1103
TVW-1104
TVW-1105
TVW-1106
TVW-1130
TVW-2101
TVW-2401
TVW-2G-AD
TVW-5301
TVW-5302
TVW-5303
TVW-5304
TVW-5305
TVW-5601
TVW-5602
TVW-5603
TVW-5604
TVW-5605
TVW-6101
TVW-AWB-1
TVW-AWB-2
TVW-BB1
TVW-DVM
TX-1011-03-1
TX-1011-03-3
TX-1211-03-1
TX-1211-03-3
TX-2211-03-1
TX-2212-03-1
TX-2213-03-1
TX-2214-03-1
TX-2311-03-1
TX-2411-03-1
TX-2413-03-1
TX-2511-03-1
TX-2810-03-4
TX-3011-03-1
TX-3011-03-2
TX-4131-03-2
TX-5011-03-1
TX-5011-03-3
TX-6010-03-1
TX-6212-03-1
TX-6310-03-1
TX-7200-05-1
TX-9000-03-1
TX-9001-03-1
TX-9001-03-1-E
UNAP
UTPCAT5E
UVC-6120-1-P
UVC-6120-1-P2
UVC-6130-1-P
UVC-6130-1-P2
UVC-IP-XP4DN-HR-P
UVC-XP4DN-HR-P
UVD-6120VE-2-P
UVD-6130VE-2-P
UVD-IP-XP4DNR-VA2-P
UVD-IP-XP4DNR-VA9-P
UVD-XP4DNR-VA2-P
UVD-XP4DNR-VA9-P
UVP-C180
UVP-C30
UVP-C60
UVP-N120F-36X-P
UVP-N120P-36X-P
UVP-SN100
UVT-KJ-150
UVT-KJ-150-3D
UVT-KJ-200
UVT-TK
VE1012
VE1012AM
VE1012PI
VE1016
VE1016AM
VE1120
VE1120AM
VE710
VE735
VE735AM
VFFR
VFTF
VFVR
VM600P
VM602P
VM603P
VM611P
VM651P
VM652P
VM653P
VM654P
VM655P
VM704P
VR/230
VR/24
VRS121000EES
VT610P
VT612
VV600-PLUS
VV602-PLUS
VV700RA
VVK700
WMC251-1W-1T-300
WMC252-1W-1T-300
WMC303-1W-1T-1200
XT2080AD
XT2100
XT2100HS
YBN-R/4IS(WHT)
YV10x5B-SA2
YV10x5B-SA2L
YV10x5HR4A-2
YV10x5HR4A-SA2
YV10x5HR4A-SA2L
YV2.1x2.8SR4A-2
YV2.1x2.8SR4A-SA2
YV2.7x2.9LR4D-SA2
YV2.7x2.9LR4D-SA2L
YV2.8x2.8LA-SA2
YV2.8x2.8LA-SA2L
YV2.8x2.8SA-2
YV2.8x2.8SA-SA2
YV2.8x2.8SA-SA2L
YV2.8x2.8SR4A-SA2L
YV5x2.7R4B-2
YV5x2.7R4B-SA2
YV5x2.7R4B-SA2L
ZE2016
ZE2064
Anti-Passback funkció használata
.Tudástár.Behatolás jelző és beléptető rendszerek.Anti-Passback funkció használata

Anti-Passback funkció használata ATS Advanced X500 központoknál

Ha van 4 ajtós bővítő (ATS125x) a központon, akkor használhatunk anti-passback funkciót a rendszerben. Az anti-passback funkció használatához régiók létrehozására van szükség, minden ajtónál meg kell adni, hogy befelé olvasón való olvastatás melyik régióba vezet, és hogy a kifelé olvasón olvastatás melyik régióba vezet. Így tudja követni a központ, hogy éppen melyik régióban vagyunk.

 

Fontos, hogy a központ csak akkor léptet át minket egy másik régióba, ha az olvastatás mellett a két régió közötti ajtón át is haladtunk (olvasás után az ajtó nyitásérzékelőjét kinyitottuk az ajtó paramétereknél beállított nyitási idő + sönt időn belül). Ha az ajtó nyitva van az olvastatás pillanatában, a régiók közötti léptetés akkor is megtörténik. Ajtónyitás nélkül nincs régió váltás.

Az anti-passback megfelelő működéshez mindig korlátozni kell a felhasználók mozgását (mágneszáras ajtók, forgóvillák, stb.). Korlátozás nélkül az emberek gyakran elfelejtik a kártya használatot, így nem működhet az anti-passback. A következő típusú anti-passback funkciók beállítására van lehetőség:

 

Szoft anti-passback

Az egyes régiókba való belépést fizikailag nem blokkolja, de a szoftverben külön esemény jelzi, ha valaki egymás után kétszer próbált meg belépni egy adott régióba, vagy kilépni egy adott régióból.

Hard anti-passback

Nem engedélyezi, hogy egymás után kétszer belépjünk ugyanabba a régióba, vagy egymás után kétszer kilépjünk ugyanabból a régióból.

 

Tehát, ha az Irodák régióba beléptünk és ott tartózkodunk, attól a kártyánkkal még lehetséges a Kültér régióból belépni az Előtér régióba (vagy fordítva), mivel a Hard anti-passback ebben az esetben csak az Irodák régióba való ismételt belépést tiltja.

Regionális anti-passback

Az anti-passback legszigorúbb változata. Ha beléptünk egy adott régióba, akkor csak akkor léphetünk át egy másik régióba, ha az adott régióból kiléptünk.

A fenti ábrát használva: Ha az Irodák régióba beléptünk és ott tartózkodunk, akkor a kártyánkkal már nem lehetséges a Kültér régióból belépni az Előtér régióba (vagy fordítva), mivel nem történt meg a kilépés az Irodák régióból (nem olvastattunk az Irodák és Előtér régiók közötti KI olvasón).

Ha szükséges olyan Kiemelt felhasználót is definiálhatunk, akire nem vonatkoznak az anti-passback beállítások.

Régióban tartózkodás kezelése

A legjobban menedzselt rendszerben is előfordulhat, hogy valaki kártya olvastatás nélkül megy be egy adott régióba, vagy megy ki onnan (pl.: több személy megy be / ki egy ajtón egyszerre, vagy udvariasságból beengednek egy hölgyet az ajtón kártya olvastatás nélkül). Az ilyen esetek hatására a következők történhetnek anti-passback esetén:

A régióban tartózkodás teljeskörűen menedzselhető az ATS8500 szoftver Vezérlés menüjéből.

Jelenlegi régió: Hol tartózkodik most a választott felhasználó.

Új régió: Ha a Mozgatás gombra kattintunk, ebbe a régióba teszi át a felhasználót.

Eltávolít: Minden régióból kiveszi az adott felhasználót, a Jelenlegi régió üres lesz.

Ezzel az opcióval a Hard anti-passback vagy Regionális anti-passback funkciótól függetlenül újra engedélyezhető a felhasználó mozgása az objektumban.

Külvilág: Az 1. Outside régióba teszi át az adott felhasználót.

Ezzel az opcióval Hard anti-passback esetén újra engedélyezhető a felhasználó mozgása az objektumban (egyedül kilépni nem tud az objektumból az 1. Outside régióba, mert az ismételt belépés lenne a régióba).

Azonban Regionális anti-passback esetén ez az opció csak abban segít, hogy a felhasználó be tudjon lépni az objektumba (1. Outside régióból való belépés). A Regionális anti-passback definíciója miatt az objektumból való kilépés, vagy az épületen belüli olvasókon való mozgás ezután sem lesz lehetséges az adott felhasználó számára.

Az ATS8600 szoftverben ugyanolyan szoftveres régiókat javasolt létrehozni, mint amit az ATS Advanced központban használunk (Kültér / Outside régióval együtt).

A Személy eltávolítása a régióból gombbal a kezelő személyzet manuálisan törölhet felhasználókat az adott régióból (a törölt felhasználók nem kerülnek át másik régióba az ATS8600 szoftverben). Ez automatikus művelettel is végrehajtható. A manuális törlésnek az ATS Advanced központban definiált régiókra is van hatása, az adott felhasználót / felhasználókat átteszi az 1. Külvilág / Outside régióba az ATS Advanced központon használt régiókban. Az előző oldalon látható magyarázat alapján ez Hard anti-passback esetén hasznos művelet, Regionális anti-passback esetén viszont korlátozott a hatása.

Az ATS8600 szoftverben definiált régiók alapvetően függetlenül működnek az ATS Advanced központban létrehozott régióktól, de egy jól megtervezett rendszerben gyakorlatilag teljes átfedés valósítható meg a kétféle régiótípus között.

Címünk

PartnerTech Kft.

1149 Budapest, Angol utca 32. 5. épület

Kapcsolat

Központi telefonszám
+36 1 433 0100

Központi e-mail cím
iroda@partnertech.hu

Közösségi média

PartnerTech_logo