Weboldalunk ún. cookie-kat használ, amelyekről adatvédelmi tájékoztatónkban olvashat bővebben. A böngészés folytatásával elfogadja ezek használatát.

Adatvédelmi tájékoztató a www.partnertech.hu weboldal látogatói és az oldalra regisztrálók részére

A PartnerTech Kft. (a továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő és mint a partnertech.hu domain név alatt elérhető weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
A weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogatók (a továbbiakban: Felhasználók) elfogadják a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a tájékoztatót!
A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
A Társaság elkötelezett a honlap látogatói adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Ezért a Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Az esetleges változásokról a honlapon való közzététellel kellő időben értesíti a Felhasználót.
Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatónkhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az adatkezelő adatai

Cégnév: PartnerTech Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-176128
Székhely: 1149 Budapest, Angol u. 32.
Adószám: 24663986-2-42
Képviseli: Jeránek Ákos ügyvezető
elérhetősége (e-mail cím és postacím): iroda@partnertech.hu, 1149 Budapest, Angol u. 32.

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az Társaság tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a Felhasználót.
Felhívjuk a Társaság részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Kapcsolat menüpont

Az Társaság az általa kezelt levélcímeket, email címeket csak a Társaság által nyújtott tájékoztatás küldésére és csak az érintettel/érdeklődővel történő kapcsolattartásra használja fel, azt harmadik személynek nem adja ki.

 • adatkezelés célja: a Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az általa üzemeltetett honlapon feltüntetett elérhetőségeken keresztül az érintett felvegye a Társasággal a kapcsolatot.
 • adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása
 • kezelt adatok köre: a kapcsolatfelvétel szempontjából szükséges az ügyfél által önkéntesen megadott adatok
 • adatkezelés időtartama: a személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.
 • kezelt adatokhoz való hozzáférés: a kezelt adatokhoz a Társaság jogosultsággal rendelkező munkavállalói és cégjegyzésre jogosult vezetője

Jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik adatfeldolgozó.

Regisztráció

A www.partnertech.hu weboldalon a Társaság szakmai partnerei részére a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól szóló dokumentáció és árak megismertetése, tájékoztatás nyújtása a termékekről, szolgáltatásokról, továbbá a szakmai partnerekkel való kapcsolattartás, ezáltal az ügyfélkapcsolatok megerősítésére regisztrációs lehetőséget nyújt.
Az érintett, a weboldal regisztrációs felületén megadja a regisztrációhoz szükséges személyes adatokat, amelyekről Társaság az iroda@partnertech.hu e-mail címre értesítést kap. Ezt követően Társaság az érintett által megadott telefonszámon felkeresi őt abból a célból, hogy megtudja, milyen jellegű termékek, szolgáltatások érdeklik. Ezt követően a Társaság a belső eljárási rendje szerint saját adminisztrátori felületén keresztül beállítja a jogosultságokat az érintett részére, vagy úgy dönt, hogy a hozzáférést megtagadja. Ez utóbbi esetben a regisztrációt visszautasítja, a megadott személyes adatokat pedig haladéktalanul törli és erről az érintettet tájékoztatja.
A weboldalra történő sikeres regisztrációt követően az érintettnek lehetősége van – a Társaság által a saját belső eljárási rendje alapján biztosított jogosultsági szintnek megfelelően – megismerni és igény szerint letölteni az árlistákat, a termékek tanúsítványait, a műszaki, technikai leírásokat, az archív hírleveleket. Társaság az üzleti partnerei részére egyedi megállapodások alapján kedvezményeket biztosít. Ezeket a kedvezményeket az érintett a weboldalon magának beállíthatja és így a kalkulátor segítségével lehetősége van a kedvezménnyel csökkentett árakat megismerni. A Társaság az érintett által beállított kalkulációkért felelősséget és kötelezettséget nem vállal.
A weboldal webshopként nem funkcionál, az ügyfeleknek még a regisztrációt követően sincs lehetősége a weboldalon keresztül terméket, szolgáltatást megrendelni.

 • adatkezelés célja: Társaság szakmai partnerei részére a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól szóló dokumentáció és árak megismertetése, tájékoztatás nyújtása a termékekről, szolgáltatásokról
 • adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása
 • kezelt adatok köre: név, jelszó, cégnév, e-mail cím, mobiltelefon száma, vezetékes telefonszám (opcionális), tevékenység (választás szerint egy: karbantartó, kivitelező, tervező, végfelhasználó, viszonteladó), témakörök (választás szerint akár több is: behatolásjelző, beléptető, hálózati eszközök, integrált, grafikus felügyelet, jelátvitel, tűzjelző, video).
 • adatkezelés időtartama: a személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

    Jelen adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozók:

 • EV2 Internet Kft. – tárhely szolgáltató
  • székhely: 1149 Budapest, Róna út 120-122.
  • e-mail: info@cpanel.hu
 • PAMSzoft Kft. – rendszergazdai tevékenységek
  • székhely: 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond utca 5. 6. emelet 18.
  • e-mail: roflics.gergo@pamszoft.hu
 • adattárolás: az Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott technikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
  kezelt adatokhoz való hozzáférés: a kezelt adatokhoz az Társaság jogosultsággal rendelkező munkavállalói és adatkezelésre jogosult vezetői – továbbá adatfeldolgozói megbízás esetén az adatfeldolgozók - jogosultak hozzáférni.

Google Analytics

A Google Analytics fájljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról. Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a portál további fejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai az információkat anonim formában tárolják, mint pl. az oldalt látogatók száma, vagy a megtekintett oldalak. Ezek a fájlok a Google Analytics által kerülnek beállításra. További információ eléréséhez látogassa meg a következő magyar nyelvű oldalt: http://www.google.com/analytics

A weblap látogatóinak adatai

Ezen túlmenően Társaság saját statisztikát is gyűjt anonim adatok felhasználásával, amelynek során a termékcsoportok megtekintését, valamint a letöltéseket regisztrálja (csupán a manőver tényét, időponját és tárgyát naplózza), az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Ennek a statisztikának a célja az aktivitás mérése és a felhasználói szokások megismerése a szolgáltatások fejlesztése, a weboldal optimalizálása, esetleges átalakítása érdekében.
Az Adatkezelő az alábbi cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthet vagy kaphat adatokat:
• Session_id: szerveroldalon tárolja a bejelentkezett felhasználó azonosítóját, amely közvetlenül nem tartalmaz személyes adatokat, azaz csak a védett adatbázisban tárolja hozzá Társaság a regisztrációkor megadott adatokat. 24 perc az érvényességi ideje, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a weboldal bezárását követően legfeljebb 24 percig azonosítható a munkamenet szerveroldalon.
• A Google Analytics felületét használja Társaság a látogatottság mérésére, amely két cookie változóval követi nyomon a weboldal látogatóit.
• Kosár: a letöltési kosárba több fájl is regisztrálható későbbi csomagolt letöltés érdekében. Ez a változó a fájlok azonosítóit tárolja 72 órás lejárattal.
• Kedvezmények: bejelentkezést követően a jogosultsági szintnek megfelelő termékeknél Társaság listaárat tüntet fel, amelyekből egyes partnerei kedvezményben részesülnek. Ezen kedvezményt a felhasználók saját maguknak tudják beállítani, amely értékeket Társaság ebben a változóban tárolja, személyes adatok nélkül, kizárólag kliens oldali felhasználással, tárgyévet követő év január 30. napjáig.

A cookie-k használatát a látogató saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
A Google Analytics által végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout angol nyelvű oldalt.

Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
• személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
• helyesbítéshez való jog,
• adatkezelés korlátozása,
• törléshez való jog,
• hordozhatósághoz való jog,
• tiltakozáshoz való jog,
• hozzájárulás visszavonási joga.
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panasszal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.
A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
• a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
• a következő információkról tájékoztassuk:
• az adatkezelés céljai;
• az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
• információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
• az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
• az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.


Törléshez – elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
• Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
• a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
• a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más Társaságket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

• a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Társaságre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más Társaság számára továbbítsuk.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:


Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax szám: +36 1 391 1410


Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

 

Kapcsolat

PartnerTech Kft.
1149 Budapest, Angol u. 32. (5. épület)

Központi telefonszámunk: +36 1 433 0100
Központi e-mail címünk: iroda@partnertech.hu

Nyitva tartás:
H-P: 8:00 - 16:30

Adatvédelem
Cégadatok

© 2014 PartnerTech Kft.
Minden jog fenntartva!

PartnerTech logo

 
letoltesi_kosar
0
Letöltési
kosár
Kosár tartalmának betöltése...